Posted on

Umowa o pracę to ten ze stosunków pracy, który to wydaje się być najbardziej optymalny i najwygodniejszy dla każdej osoby pracującej na etat. Zapewnia ona bowiem szereg świadczeń i udogodnień, których próżno szukać na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Mimo że jest to świetny sposób zatrudnienia, bardzo często wiele pracodawców mimo wszystko nie oferuje jej swoim pracownikom. Dyktowane jest to nie tylko kwestiami finansowymi, ale też chociażby chęcią zaangażowania się w dłuższy stosunek pracy. Nie da się ukryć, że to właśnie umowa o pracę daje największą gwarancję stabilności i stałości dochodu.

Stąd też tak wiele osób pragnie pracować właśnie na tego rodzaju umowę. Oczywiście jak każdy z rodzajów stosunku pracy także i umowa o pracę ma swoje wady. Nie dziwi zatem fakt, że oprócz niej ciągle bardzo popularne są umowy o zlecenie lub dzieło. Przydają się one w nieco innych sytuacjach, które powodują że są do nich właściwe i bardzo wygodne. Dobrze jest mieć świadomość, że mamy dostępne różne typy stosunków pracy, ponieważ w zależności od naszych oczekiwań możemy decydować się na konkretny z nich.

Sprawia to, że rynek pracy jest bardzo zróżnicowany i bogaty, a potencjalni kandydaci na pracowników mogą eksplorować go także pod względem stosunku pracy. Pozwala to na przeszukiwanie ofert pod konkretnym kątem, dzięki czemu o wiele łatwiej i szybciej można znaleźć idealne zatrudnienie.

Zalety umowy o pracę

Wśród największych zalet umowy o pracę wiele osób wymienia przede wszystkim ochronę wynagrodzenia, która gwarantuje pensję minimalną. Warto też zaznaczyć, że pracodawca nie może pozbawić swojego pracownika wynagrodzenia kiedy zostanie ono na przykład zajęte przez komornika. Ochrona wypłaty jest zatem dość szeroka i obejmuje wiele przypadków.

Kolejną pozytywną cechą umów o pracę jest zabezpieczenie przed zwolnieniem. W związku z tym żaden pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia kobiecie w czasie ciąży lub też osobom w okresie przedemerytalnym. Poza tym, pracownik nie może zostać zwolniony podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to cecha tylko i wyłącznie umów o pracę. Dodatkowo, w przypadku dłuższej choroby lub pobytu w szpitalu, pracownikowi dalej przysługuje wynagrodzenie.

W ten sposób nawet w trudnej sytuacji nie jest on pozbawiony środków do życia. Nie da się ukryć, że umowa o pracę to również prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, który wynosi od dwudziestu do dwudziestu sześciu dni. Całkowita liczba dostępnych dni zależeć będzie przede wszystkim od stażu urlopowego, który to rośnie wraz z czasem zatrudnienia. Poza tym, osoby mające dzieci z pewnością bardzo wysoko cenią sobie prawo do urlopów dla rodziców. Ze stosunku do pracy wynika, że mogą oni korzystać z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego.

Daje to zatem możliwość aktywnego uczestnictwa w dorastaniu dziecka bez narażania się na konsekwencje w pracy.

www.bale.szczecin.pl