Ośrodki terapii uzależnień zajmują się leczeniem uzależnień różnego rodzaju. Często są to ośrodki, które zajmują się kompleksową terapią, zarówno alkoholizmu, narkomanii, jak i lekomanii. Zanim jednak osoba uzależniona zostanie poddana terapii, musi przejść tak zwaną detoksykację.

Warto bowiem wiedzieć, że osoby, które trafią do tego typu ośrodków są zazwyczaj pod wpływem różnego rodzaju używek. Zanim więc rozpoczną walkę ze swoim uzależnieniem, muszą definitywnie zerwać ze swym nałogiem. Można byłoby rzec, że muszą być „czyste”.

Na samym bowiem początku terapii osoba uzależniona zobowiązuje się do tego, że nie będzie przyjmowała żadnych używek, od których jest uzależniona. Jest to warunek przyjęcia do ośrodka terapii uzależnień, nawet tych prywatnych. Gdy osoba uzależniona nie dotrzyma danego zobowiązania, jest ona wydalana z ośrodka bowiem dalsza terapia nie ma sensu.

Cały proces wychodzenia z uzależnienia należy zacząć od nowa, bowiem warunkiem koniecznym jest zaprzestanie zażywania używek.