Posted on

Podczas jakiejkolwiek poważnej choroby, dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, gdzie udać się po pomoc. Jeżeli chodzi o nerwicę, to okazuje się, że istnieją specjalne sanatoria zajmujące się leczeniem tego schorzenia, a także związanymi z nim zaburzeniami.

Pobyt w takim ośrodku trwa przeważnie od kilku do kilkunastu tygodni, podczas których pacjent zostaje objęty kompleksową opieką medyczną, zarówno tą psychiatryczną, jak i polegającą na typowej psychoterapii. Leczenie, w zależności od przypadku, może mieć przebieg indywidualny, bądź tez grupowy.

Sanatoria tego rodzaju mogą mieć charakter zarówno prywatny, jak i publiczny. W tym pierwszym przypadku trzeba będzie liczyć się z ponoszeniem pewnych, często niemałych kosztów, ale z drugiej strony opieka w takich prywatnych placówkach często jest bardziej fachowa.

Z sanatoriów państwowych można korzystać bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto nadmienić, że ośrodki mające na celu nieść pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną, najczęściej są zlokalizowane w miejscach wyjątkowo spokojnych, wyciszonych, gdyż są to warunki najbardziej sprzyjające powrotowi pacjenta do psychicznej równowagi.