Posted on

Stosunek pracy to wbrew pozorom pojęcie, które można wytłumaczyć w bardzo łatwy sposób. Oznacza ono bowiem więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę. Cechą charakterystyczną dla stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym. Dodatkowo powinna się ona odbywać pod kierownictwem pracodawcy, który to zobowiązuje się do zapłaty pracownikowi odpowiedniego wynagrodzenia. Zasadniczo jest kilka rodzajów stosunku pracy jednakże bez wątpienia najpopularniejsza jest oczywiście umowa o pracę. Oprócz niej równie często widuje się umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło lub zlecenie. Te trzy rodzaje zatrudnienia są spotykane w ofertach na każdym kroku, dlatego też warto wiedzieć z czym konkretnie się wiążą i jakie udogodnienia zapewniają. Umowa o pracę to zdecydowanie najstabilniejsza forma zatrudnienia spośród trzech powyższych.

Zapewnia ona nie tylko okresy wypowiedzenia, ale też takie udogodnienia jak wypłata zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Dodatkowo, wszystkim pracownikom etatowym przysługują płatne urlopy wypoczynkowe, które mogą wynosić od dwudziestu do dwudziestu sześciu dni. Poza tym, osoby będące zatrudnione na umowę o pracę muszą realizować szkolenia BHP, uczestniczyć w szkoleniach czy też odbywać badania u lekarza medycyny pracy. Dodatkowo, pracodawcy odprowadzają im składki ZUS, dzięki czemu mogą oni liczyć w przyszłości na emeryturę.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Umowy cywilnoprawne są nieco uboższe od umowy o pracę, ponieważ wynikają z kodeksu cywilnego a nie kodeksu pracy. Obie z nich mają swoje zalety, jak i wady, stąd też warto wiedzieć czym charakteryzuje się każda z nich. Rynek pracy pełen jest bowiem ofert związanych właśnie z takimi zatrudnieniami, dlatego dobrze jest zdawać sobie sprawę z czym one się wiążą. Do zalet umowy zlecenie należy przede wszystkim to, że pracodawca winien odprowadzać pracownikowi składki na ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Poza tym, tego rodzaj umowa cywilnoprawna nie wyklucza z uzyskania prawda do zasiłku dla bezrobotnych. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku umowy o zlecenie nie mają zastosowania przepisy zawarte w kodeksie pracy. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do nadużyć, a także niepełnej ochrony pracownika. Wśród innych wad umowy o zlecenie trzeba wymienić też to, że przepracowane lata nie zaliczają się do stażu pracy. W związku z tym w przypadku zawarcia umowy o pracę pracownik nie może korzystać z pełnej liczby dni urlopu płatnego, ponieważ przysługuje mu tylko minimum. Tym, za co wiele osób tak ceni umowę o dzieło jest to, że zakłada ona swobodę miejsca, czasu i sposobu wykonana konkretnej pracy. Dzięki niej można być zatem dość elastycznym, co wydaje się kuszące szczególnie dla młodych dorosłych i studentów. Poza tym, praca wykonywana jest bez kierownictwa, a przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać dzieła osobiście, chyba że umowa stanowi inaczej.

Wśród wad umowy o dzieło wymienić trzeba przede wszystkim brak możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz brak składek ZUS.