Posted on

Studiowanie to czas kiedy młodzi ludzie mają niezwykle dużo energii, która to nie zawsze pożytkowana jest w użyteczny sposób. Oczywiście niektórzy z nich nie mają zwyczajnie czasu na podjęcie dorywczej pracy, jednak są i tacy mający go w nadmiarze. Praca na studiach jest jednak o tyle wartościowa, że warto postawić na nią nawet wtedy gdy będzie nam nieco trudno pogodzić ją z planem zajęć. Może ona bowiem dać na unikatowe umiejętności, doświadczenie, wiedzę i znajomości, które czasem znaczą o wiele więcej niż teoretyczna wiedza ze studiów. Stąd też warto jest poświęcić te kilkanaście godzin tygodniowo na pracę dorywczą, praktykę lub staż, ponieważ mogą one być początkiem i zalążkiem naszej kariery. Pracodawcy bardzo pozytywnie reagują na wieść o tym, że podczas studiów także się pracowało. Dzięki temu dany kandydat wydaje się być dobrze zorganizowany, odpowiedzialny i dojrzały.

Oczywiście nie musi to być bardzo poważna i specjalistyczna praca, ponieważ każda będzie dobrze świadczyć o studencie. Dla pracodawców zrozumiałe jest to, że w tak młodym wieku nie otrzymają specjalistycznych ofert, a raczej te dość popularne i klasyczne wśród studentów. Mimo tego udokumentowane doświadczenie znaczy bardzo wiele, ponieważ wskazuje na zaradność konkretnej osoby oraz dobre zarządzanie czasem. Warto zatem szukać zatrudnienia nawet w pierwszych latach studiów, ponieważ z czasem mogą one przynieść nam naprawdę duże korzyści.

Pracujący student – wartościowy kandydat na etat

Wczesne wejście na rynek pracy gwarantuje zdobycie doświadczenia, które trudno uzyskać koncentrując się tylko i wyłącznie na studiowaniu. Innym ciekawym sposobem na jego zdobycie może być też uczestniczenie w życiu parlamentu studentów, rady wydziału czy też działalności wolontariackiej. Dobrze jest po prostu być aktywnym i starać się robić coś więcej.

Osoby dobrze posługujące się językiem obcym i pragnące poznać inne kultury mają szanse na wyjazdy na praktyki studenckie, a także zagraniczne staże. Dzisiejsze uniwersytety oferują swoim studentom naprawdę szeroki wybór różnego rodzaju działalności, które to mogą dodatkowo ich rozwijać i doskonalić. Warto korzystać z tych możliwości, ponieważ niektóre z nich dostępne są tylko dla studentów. Student pracujący to student, który będzie rozważnie zarządzał swoim czasem oraz starał się być finansowo niezależnym. Ta determinacja i odpowiedzialność to cechy, które cenione są przez pracodawców i rekruterów. O wiele lepiej oceniają oni bowiem studentów aktywnych zawodowo od tych poświęconych tylko i wyłącznie nauce. Wiedzą, że da się łączyć studiowanie z pracą, zatem siłą rzeczy ci pierwsi są dla nich o wiele lepszymi kandydatami na konkretne stanowiska.

Często mogą oni posiadać unikalne umiejętności, a poza tym są zwykle obdarzeni bardzo dobrymi zdolnościami interpersonalnymi. Pomocne są one nie tylko podczas samej rozmowy rekrutacyjnej, ale w szczególności w nowym miejscu pracy oraz adaptacji do nowego środowiska.